Skip to main content

Vrouw(en)Kunst

Wie een mentale reis door de kunstgeschiedenis maakt komt automatisch langs veel vrouwbeelden, van de Venus van Willendorf via de Mona
Lisa van da Vinci naar Les Demoiselles D ‘Avignon van Picasso. Veel werken over vrouwen passeren de revue maar opvallend weinig werken van vrouwen. 

Het aantal vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis is veel groter dan men ons tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw wilde doen geloven. Het kunsthistorische verloop van de geschiedenis is sindsdien dankzij de inspanningen van feministische kunsthistorici op waardevolle wijze gecorrigeerd. Want ja, vrouwen die kunst maken hebben wel degelijk bestaan. Sommigen waren zelfs heel succesvol in hun tijd, ondanks het feit dat vrouwen het in de maatschappij en in de kunstwereld veel moeilijker hadden en nauwelijks kansen kregen om kunst te maken en te tonen. Door de patriarchale geschiedschrijving zijn deze kunstenaressen ook nog eens uit het door mannen gedomineerde en geschreven canon verdwenen, ze zijn uit ons collectieve geheugen gewist en vergeten. In deze lezing verdiepen we ons in de levens van een aantal van deze 'vergeten' kunstenaars (Gentileschi, Leyster, Morisot), maar we maken ook kennis met moderne vrouwelijke kunstenaars die hun plek in de canon van de kunstgeschiedenis veroverd hebben ( Louise Bourgeois, Marina Abramovic en anderen). 
En genieten van hun kunst!
 
 
 judith leijster zelfportret   gorilla girls   louise bourjois spin