Skip to main content

Rembrandt van Rijn

Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) is een van de beroemdste Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. Nederland is op dat moment in goeden doen. Het staat aan de dageraad van de zeventiende eeuw, die vanwege de geweldige voorspoed ook wel Gouden Eeuw wordt genoemd.
Naast het maken van etsen en schilderen van Bijbelse vertellingen en mythologische verhalen was Rembrandt een uitstekend portrettist.
Aanvankelijk is zijn werk realistisch gedetailleerd met een rijk kleurenpalet. Later wordt zijn schilderstijl losser en suggestiever. Zijn composities worden in die fase minder gedetailleerd, terwijl de kleuren versoberen. Het clair-obscur gaat vanaf dat moment een grotere rol spelen in zijn werk. Dat wil zeggen dat door toepassing van sterke licht-donkercontrasten zijn composities een meer dramatisch karakter krijgen, een welgeplaatst lichtaccent leidt de aandacht naar het belangrijkste deel van een compositie. Hij lijkt in die latere fase beïnvloed door de Italiaanse kunstenaar Caravaggio. Zijn fascinatie voor licht strekte zich ook uit tot zijn etsen.
Zijn hele leven was de zichtbare wereld, met alle tekortkomingen en eigenaardigheden, de bron voor Rembrandts voorstellingen. Van heersende ideeën over mooi en lelijk en over wat waardig was om vast te leggen, trok hij zich helemaal niets aan. Hoewel de hoogste kringen in Amsterdam in zijn latere jaren voorkeur hadden voor een meer elegante schilderstijl dan de zijne, trok zijn gedurfde manier van schilderen een gestage stroom van portretklanten.
Rembrandts levendige en innovatieve techniek is een van de meest kenmerkende aspecten van zijn late werk. Volgens meestervervalser Geert Jan Jansen, die onder meer werk van Matisse en Picasso vervalst, is het haast onmogelijk om een Rembrandt te vervalsen.. “Rembrandt is een schilder die op zoveel verschillende manieren met verf omgaat – hij schuurt, hij schaaft, schraapt, tekent met de achterkant van zijn penseel in de natte verf, maakt reliëf op de doeken – dat het lijkt of je met tien of twaalf verschillende kunstenaars te maken hebt. Verbazingwekkend hoe hij dat doet.”
We gaan het zien in deze lezing!

joodse bruidje  Olifant Rembrandt  rembrandt badende vrouw