Skip to main content

Klassieke Mythologie

De verhalen over de Griekse en Romeinse goden hebben ook tegenwoordig niets aan actualiteit ingeleverd en vormen nog altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie voor bijvoorbeeld schrijvers en filmmakers. Kunstenaars hebben zich eeuwenlang laten inspireren door klassieke verhalen waarmee men even vertrouwd was als wij met onze huidige televisiesoaps. De op het doek vastgelegde drama's zijn dikwijls net zo spannend en aangrijpend als hun eigentijdse tegenhangers. Maar voor velen onder ons zijn deze verhalen helaas slechts vage herinneringen of zelfs een compleet mysterie. Het kan dan ook geen kwaad de kennis over de klassieke mythen eens op te vijzelen.

Veel begrippen die wij dagelijks gebruiken, bevatten een verwijzing naar verhalen uit de klassieke mythologie. Wat zijn een Oedipuscomplex of Tantaluskwelling? Wanneer voert men een titanenstrijd? Wat bedoelen we als we spreken over een achilleshiel of de doos van Pandora? Hoe komen wij aan de Olympische Spelen en voetbalverenigingen als Heracles en Ajax aan hun naam?

       bernini apollo en daphne   zeus-y-hera-annibale-carracci   correggio_jupiter_en_io

De smeuïge verhalen appelleren aan grote thema's en aan gevoelens die van alle tijden zijn. De Olympische goden hebben menselijke trekken, met hun gebreken en kwaliteiten; de tragische helden gaan ten onder aan liefde en bedrog, gaan op avontuur, en voeren oorlog als personages uit de beste hedendaagse literatuur.

Met de opkomst van het Christendom verdwijnt het geloof in de klassieke goden en daarmee de afbeeldingen. In de Renaissance keren de goden weer terug in de beeldende kunst en bepalen in hoge mate de inhoud van de westerse kunst en literatuur.

In deze lezing komen de belangrijkste goden en de meest legendarische Helden van de Griekse en Romeinse Mythologie aan bod. Aan de hand van verschillende kunstwerken kijken we hoe hun avonturen door de eeuwen heen zijn verbeeld.