Skip to main content

Jheronimus Bosch

Jeroen van Aken, alias Jheronimus Bosch ('s-Hertogenbosch ca. 1450-1516), bekleedt in de Europese kunst van zijn tijd een uitzonderlijke plaats. Zoals andere kunstenaars toen was hij een vakman, maar zijn werk sluit nauwelijks aan bij bestaande stromingen en was zowel stilistisch als thematisch geheel nieuw. In tegenstelling tot het serene werk van zijn tijdgenoten schilderde Bosch duivels en engelen, draken en monsters en wel op zo'n boeiende manier, dat niet alleen zijn tijdgenoten maar ook wij met verwondering kijken naar zijn schilderijen. Het fantastische werk van Bosch keert zich tegen de domheid der mensen die zich uit in hebzucht, vraatzucht, ontucht, verkwisting en bedrog.

De stoffelijke wereld neigt naar het kwade, maar de verlossing is nabij...
Door zijn lidmaatschap van de Lieve Vrouwe Broederschap als gezworen broeder en zijn huwelijk met de welgestelde Aleid van de Meervenne verhoogde Bosch zijn maatschappelijke status en behoorde hij tot de stedelijke elite van 's-Hertogenbosch. Al tijdens zijn leven werd zijn kunst bewonderd.

                 jeroen bosch kakstoel    jeroen bosch vogels    jeroen bosch portret