Skip to main content

Futurisme

Op 20 februari 1909 luidde de Italiaanse dichter Filippo Tommaso Marinetti met zijn futuristisch manifest in de Franse krant Le Figaro een nieuw artistiek tijdperk in.
In het manifest bezong hij snelheid en energie, toekomst en agressiviteit en wees hij het verleden resoluut af. Musea, academies, bibliotheken moesten worden vernietigd, volgens Marinetti was een ronkende auto mooier dan de Nike van Samothrake, een beroemd beeld uit het Louvre.
Lang leve de toekomst waarin technologische verworvenheden en het leven in de moderne metropool werden verheerlijkt..

Deze energieke uitgangspunten spraken veel jonge kunstenaars en intellectuelen aan, waardoor hij al snel een groep jonge futuristen om zich heen verzamelde. Het werk van de futuristen werd sterk beïnvloed door de opkomst van de fotografie, dat als medium steeds meer bereikbaar werd voor de gewone man. Door met de sluitertijd te spelen konden bewegingen op een foto worden vastgelegd.
Futuristen van het eerste uur waren onder meer Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà en Gino Severini maar de stijl werd ook al snel buiten Italië populair.

           hond giacomo balla Miniatuur   boccioni unieke vormen Miniatuur   luigi Russolo auto Miniatuur